I Komunia św.

Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego chrześcijanina. Dzień Pierwszej Komunii Św. jest dla dziecka dniem wyjątkowym.

Zgodnie z zaleceniami ogłoszonymi przez Konferencję Episkopatu Polski dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej, po odpowiednim przygotowaniu, mogą przystąpić do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. 

Prośbę o włączenie dziecka do okresu przygotowania do I spowiedzi i Komunii św. wyrażają rodzice na początku roku szkolnego. Rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka, stąd oczekuje się od nich należytego przykładu i zaangażowania w całym okresie przygotowawczym.

 W szczególności do zadań rodziców należy:

- systematyczna obecność razem z dzieckiem na Mszy św. w każdą niedzielę i święto.;
- odmawianie razem z dzieckiem codziennego pacierza w domu oraz powtarzanie z nim odpowiedniej części wiedzy katechizmowej, zgodnie z materiałem wyznaczanym przez katechetów w szkole;
- uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do uroczystości I Komunii św.;
- odbycie spowiedzi na początku okresu przygotowań i przystępowanie w niedziele do Komunii św., aby poprzez przykład pokazać dziecku wartość tego sakramentu w naszym życiu.

Przyjęcie po uroczystości I Komunii św. ma być dodatkiem do wydarzenia, a nie wartością samą w sobie. Podobnie prezenty czy filmy i zdjęcia z I Komunii (zresztą prawo do filmowania i fotografowania ma tylko jedna firma zaproponowana przez rodziców i zaakceptowana przez księdza proboszcza, której pracownicy mają ukończone odpowiednie kursy).

Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii należy dostarczyć metrykę chrztu dziecka.