Poświęcenie opłatków

Profesja kl. Adama Maja SCJ

Gniazda wymienione…

Tablica informacyjna

Lampy duże dwie...

Tron pod monstrancję

Cmentarz parafialny

Z Kroniki Parafialnej

Takie śmieci na cmentarzu

Barwy jesieni

Elektrycy przy pracy

Plansza już gotowa

Modernizacja elektryki w zakrystii

Okna zostały pomierzone