Podklejanie oświetlenia

Woda święcona

Kwiaciarki

Obrazki komunijne

Modernizacja oświetlenia (cd.)

Pierwsza Komunia święta

Modernizacja oświetlenia

Obrazki czekają

Napisali: z Internetem za pan brat

Przybory szkolne poświęcone

Dziękujemy za 34 lata

Teraz proboszcz

Przeprowadzka

Ks. A. Witkowski

Malowanie