Nazaret (archiwalne wideo)

Nazaret do czasów Nowego Testamentu nie był znany. „Czy może być coś dobrego z Nazaretu?". Liczy obecnie około 70 tys. mieszkańców. Przy bazylice Zwiastowania jest parafia katolicka od 1877 roku. W 1958 roku projekt nowego kościoła Zwiastowania został powierzony profesorowi Giovanni Muzio. Nowa bazylika zawiera wszystkie pomniki przeszłości. Bazylika ta posiada dwa kościoły na różnych poziomach. Dolny zawiera grotę zwiastowania z ołtarzem, na którym napis głowi Verbum Caro hoc fatum est (Tu Słowo stało się Ciałem).

Zdjęcia z pielgrzymki pod patronatem biskupa Piotra Skuchy.