Bp Skucha przechodzi na emeryturę

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Piotra Skuchy z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej. Bp Skucha osiągnął wiek emerytalny i przechodzi na emeryturę. O decyzji Papieża poinformował dziś w południe, w dniu 75. urodzin bp. Skuchy, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Publikujemy pełną treść Komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:


Nuncjatura Apostolska
w Polsce
N. 3857/21

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Piotra Skuchy z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej.

Warszawa, 27 czerwca 2021 r.

+Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski


Ks. Bp dr Piotr Skucha urodził się 27 czerwca 1946 r. w Łaganowie, w parafii Proszowice (diecezja kielecka). W 1964 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, które ukończył przyjęciem święceń kapłańskich w 1970 r. W latach 1971 - 1973 r. studiował na KUL, natomiast 1973-1976 kontynuował naukę na Papieskim Instytucie Biblijnym - „Biblicum” w Rzymie. W okresie 1976-1979 studiował na Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie. Studia zakończył obroną doktoratu.

Po powrocie do Polski obronił również pracę doktorską na KUL. W 1986 r. został mianowany biskupem pomocniczym w Kielcach. Święcenia biskupie przyjął w 1987 r. z rąk kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Od 1982 r. był sekretarzem Komisji Episkopatu ds. powołań duchownych, a od 1984 r., sekretarzem Komisji Episkopatu ds. Seminariów Duchownych.

25 marca 1992 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przeniósł bp. Piotra Skuchę z dotychczasowego urzędu Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej i powołał do nowej posługi w Diecezji Sosnowieckiej w charakterze Biskupa Pomocniczego. Wykładał m.in. w seminarium duchownym w Kielcach, na PAT i Ignatianum w Krakowie oraz w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, obecnie na Wydziale Teologicznym UŚ.

Zorganizował ponad sto pielgrzymek do Ziemi Świętej. Kustodia Ziemi Świętej przyznała Księdzu Biskupowi złoty medal za szczególny udział w propagowaniu idei pielgrzymowania, a Ministerstwo Turystyki Izraela wiele razy dyplomy uznania.

- W imieniu własnym oraz całej wspólnoty Kościoła sosnowieckiego ślę Księdzu Biskupowi wyraz głębokiej wdzięczności - napisał bp Grzegorz Kaszak w specjalnym podziękowaniu za posługę bp. Piotra Skuchy.