Odwołanie dyspensy

Sosnowiec, 17 czerwca 2021 r.

DEKRET
w sprawie odwołania dyspensy ogólnej od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych

L.dz 620/2021

Biorąc poci uwagę punkt 2 Komunikatu z 389. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 czerwca 202lr., dotyczący zniesienia dyspens od udziału w niedzielnych Mszach Świętych niniejszym (zgodnie z kan. 87 § 1 KPK) - z dniem 20 czerwca 2021 r. odwołuję dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych.

Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestniczenia we Mszy Świętej w niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 § 1 KPK).

Dziękując Bogu, że prowadzi nas przez trudny czas epidemii, zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej w parafiach, szczególnie z sakramentu pojednania i Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła.

Wszystkich diecezjan oddaję w macierzyńskie dłonie Maryi Matki Kościoła i powierzam wstawiennictwu naszych patronów - św. Brata Alberta i św. Rafała Kalinowskiego.

W Uroczystość św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika - Głównego Patrona Diecezji Sosnowieckiej.

+ Grzegorz Kaszak
Biskup Sosnowiecki

ks. dr Mariusz Karaś
kanclerz