Po sąsiedzku: zmarł ks. Wyporski

Dzisiaj, po długiej chorobie, w hospicjum w 66 roku życia i 39 roku kapłaństwa, odszedł do Pana ks. prał. Stefan WYPORSKI, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Sosnowcu.

Program uroczystości pogrzebowych:

WTOREK - 3 listopada 2020 roku:

godz. 9.00 - przywiezienie trumny z ciałem śp.ks. prał. Stefana do kościoła pw. św. Floriana w Sosnowcu. Następnie czuwanie modlitewne przy trumnie i pożegnanie zmarłego przez grupy parafialne

godz. 10.30 - Msza Święta żałobna w intencji śp. ks. prał. Stefana Wyporskiego pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Grzegorza Kaszaka. Po Mszy Świętej żałobnej eksporta.

godz. 13.30 - Msza Święta pogrzebowa w intencji śp. ks. prał. Stefana Wyporskiego w kościele pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach (Archidiecezja Częstochowska)  pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Antoniego Długosza. Trumna z ciałem zmarłego złożona zostanie w grobie na cmentarzu parafialnym w Żarkach

Życzeniem rodziny jest, by nie przynosić kwiatów i wieńcy. Można przy okazji pogrzebu złożyć do puszki ofiarę na rzecz sosnowieckiego hospicjum.

Miłosierny Boże spraw, aby Twój sługa, prezbiter Stefan,
 którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem,
 radował się wiecznie w niebieskiej chwale.
 Przez Chrystusa, Pana naszego.
 Amen.

ks. Mariusz Karaś
Kanclerz