Błogosławiony Stefan Wyszyński

Przed ambonką w naszym kościele pojawił się obraz ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, którego beatyfikacja odbędzie się w Warszawie.

Dziękuję paniom, które przygotowały dekorację i kwiaty…