Nowy Mszał i inne księgi…

Mszał rzymski dla diecezji polskich – to nowa księga, jaką zakupiliśmy do naszej parafii. Kilka lat temu kupiona została podobna księga. Teraz trafi do kaplicy dolnej, zastępując stary egzemplarz, zniszczony i nieco zdezaktualizowany. Stary Mszał pojedzie na cmentarz, gdzie kilka razy w roku będzie wykorzystywany w kaplicy. Nowy Mszał, potężna, pachnąca farbą drukarską księga, o złoconych brzegach, będzie odtąd służyć w kościele górnym, zaś Mszał kilkuletni w kaplicy dolnej. 

Do naszej parafii trafił też zestaw pięciu ksiąg liturgicznych z tekstami Modlitwy Powszechnej, wprowadzeniami do Mszy św. i niektórymi modlitwami. W ten sposób nasza parafia ma już dwa takie zestawy: do kościoła i kaplicy.