Msze św. pogrzebowe

Msza św. w intencji śp. + Adriana Wydmańskiego


- od Zakł. Pogrzebowego Lilia - Pełka 27.04 18.00 
- od babci Danusi, cioci Lidzi, wujka Mariana i Ilony 3.06 17.30 
- od Krystyny Żurek 2.06 17.30 
- od żony Magdaleny, córki Zuzanny, synów Mateusza i Patryka 12.04 17.30 
- od ucz. pogrz. 30.03 18.00 
- od Agnieszki Kornobis, Oli Górnik z rodzinami 6.06 17.30 
- od rodz. Gołębiów 6.04 10.15 

Pamiętaj, aby być  na tej Mszy św. w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi) i przyjąć Komunię św. Intencje mszalne można zamówić po każdej Mszy św. lub w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. W ważnych przypadkach termin Mszy św. może ulec zmianie.