Udanych ferii życzymy!

Dzieci i młodzież rozpoczynają ferie. Życzymy im bezpiecznych, ale też pełnych zimowego szaleństwa dwóch tygodni. I... zostawcie na trochę smartfony, internet i portale społecznościowe...

Dzieciom, młodzieży i wszystkim wyjeżdżającym na ferie życzymy udanego i szczęśliwego wypoczynku. Podczas wypoczynku pamiętajcie o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii. Szczęść Boże!


Ferie to słowo pochodzące z języka łacińskiego, które w swoim pierwotnym znaczeniu oznaczało dni odpoczynku poświęcone na obrzędy religijne. Dziś określenie ferii odnosi się głównie do dni wolnych od nauki szkolnej.

Najczęściej feriami określamy zimową przerwę międzysemestralną czyli ferie zimowe, które trwają dwa tygodnie. Terminy ferii zimowych są ogłaszane zwykle z wyprzedzeniem dwóch lat w formie komunikaty Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów ferii zimowych dla konkretnego roku szkolnego.

Kiedyś ferie rozpoczynały się i kończyły w tym samym czasie w całym kraju, ale od wielu lat tak się nie dzieje. Na wniosek branży turystycznej termin ferii zimowych jest zróżnicowany w poszczególnych województwach.