Spowiedź i Komunia wielkanocna

Do niedzieli Trójcy Świętej czyli 7 czerwca trwa możliwość przyjęcia Komunii św. wielkanocnej. Związane jest to ze spowiedzią.

Zachęcamy do niej, aby wypełnić obowiązek wynikający z przykazania kościelnego.

Św. Jan Paweł II spowiadał się często, bywało że co tydzień. Nie dlatego, że nie mógł sobie poradzić z grzechami, ale w celu zachowania swojej duszy od wszelkich złych obciążeń wynikających chociażby z lekkich, codziennych grzechów. Regularna spowiedź to konieczny duchowy zabieg, w którym Bóg Cię oczyszcza, umacnia, podnosi na duchu i wlewa w Twoje serce nową nadzieję. To nowy początek.

Kościół, do którego należysz przypomina Ci, że szczególnie w okresie wielkanocnym trzeba przyjąć Komunię Świętą, poprzedzoną szczerą spowiedzią. Z radością spełnij ten obowiązek i korzystaj często z świętych sakramentów.