Pomożecie...

Robisz zdjęcia dokumentujące to, co dzieje się na terenie Juliusza, piszesz teksty o Juliuszu, skontaktuj się z księdzem proboszczem.

Najciekawsze materialy znajdą się na www.sosnowiec.org.pl.