Modernizacja oświetlenia (cd.)

Trwa modernizacja oświetlenia prezbiterium w kościele głównym (na zdjęciach) i w kaplicy dolnej czyli „Betlejemce”.