Dziękujemy za 34 lata

Mszą św. w ostatni dzień sierpnia dziękowaliśmy za 34 lata posługi w szkole i w parafii naszej pani katechetce Annie Paździor. Byli najstarsi członkowie chórku, który prowadziła, dzieci i ich rodzice. Pani Ani życzymy zdrowia i aktywności w parafii razem z mężem przez kolejne lata. Niech Matka Boża Wspomożenia Wiernych wyprasza potrzebne łaski…