Kaplica odnowiona

Dziękuję Fabianowi Góreckiemu od pomalowanie kaplicy św. Barbary przed kościołem.