I po szopkach...

Bardzo dziękuję paniom i panom wszelkich stanów i wieku za wczorajsze włączenie się w demontaż świątecznych dekoracji i sprzątanie kościoła. Przy okazji były też pierwsze pomiary do nowego tabernakulum.