Poznajmy się: Kościelny

Proboszcz

Wspominamy ks. Surmińskiego

Pierwszy Pasterz Diecezji

Stanisława Niemiec

Pierwszy Pasterz Diecezji

7 października 2008 roku w wieku 75 lat zmarł pierwszy Biskup Sosnowiecki Adam Śmigielski. Biskupem sosnowieckim był przez 16 lat. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.