Ogłoszenia na 5 grudnia 2021

1. Po Mszy św. o 8.00 krótkie spotkanie modlitewne wszystkich róż różańcowych. Także dzisiaj dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. Zbieramy na ten cel ofiary do puszek. W poniedziałek wspomnienie św. Mikołaja, biskupa; we wtorek – św. Ambrożego, doktora Kościoła; w środę uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, zapraszam o 18.00 na Mszę św. z Nowenną do Matki Bożej. Także w środę wieczyste śluby zakonne w Stadnikach złoży nasz parafianin, brat Adam Maj, pamiętajmy o nim w modlitwach.

2. Zapraszamy na Roraty o godz. 17.15 od poniedziałku do piątku do kaplicy na dole tylko dzieci, ich opiekunów i osoby, które zamówiły Mszę św. O 18.00 od poniedziałku do soboty zapraszamy na Roraty dorosłych. Prosimy poczekać na korytarzu na zakończenie Rorat dla dzieci. I Duzi i Mali niech zadbają o lampiony, lampy, które będą im oświecać drogę do Pana, a później do domu...

3. Jutro w naszej parafii Adwentowy Dzień Spowiedzi od godz. 8.30 rano i od 17.00 po południu. Będzie dwóch kapłanów gości, którzy pomogą nam pojednać się z Bogiem na święta. Zachęcam do zostania po spowiedzi na Mszy św., by ukoronować ją przyjęciem Komunii św. Spowiedź i Msze św. o 9.00 i 18.00 w górnym kościele. O 17.15 w kaplicy Roraty dla dzieci. Pamiętajmy o spowiedzi, ponieważ przed świętami w niektóre dni będzie tylko jeden ksiądz, zostaliśmy bowiem poproszeni o poprowadzenie rekolekcji w innych parafiach.

4. Trwa kosztowna wymiana okien w kościele od strony zakrystii. Wstawionych zostało już dziesięć okien na dole. W tym tygodniu prawdopodobnie zostaną zamontowane jeszcze wewnętrzne parapety. Niestety, z powodu warunków pogodowych potężne okna na górze będą musiały chyba poczekać do wiosny.

5. Przy wyjściu z kościoła można nabyć poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiary przy tej okazji składane są wyrazem naszej troski o kościół i wspólnotę parafialną. W całości przeznaczone będą na spłacenie nowych okien w świątyni. Są też świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Ofiary za świece wynoszą: mała 7, duża 18 zł. Można również zaopatrzyć się w diecezjalne kalendarze ścienne na rok 2022. Koszt: 10 zł. Od tego numeru „Niedziela” kosztuje 8 zł. Powody podwyżki wyjaśnia w artykule wstępnym redaktor naczelny. Oczywiście jest też „Gość Niedzielny”.

6. Informujemy, że kościołach może znajdować się obecnie, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1.5 m, nie więcej uczestników niż 50 % obłożenia budynku oprócz osób sprawujących kult religijny oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa. Limit osób nie dotyczy osób zaszczepionych przeciw COVID-19. Przypominamy, że w tym czasie pandemii modlitwa i korzystanie z sakramentów są szczególnie ważne, gdyż wspierają nasze siły fizyczne oraz duchowe i stanowią wielkie wołanie do Pana Boga o ratunek.

7.  Bóg przyszedł na świat jako maleńkie Dziecko. To, co może nam Go przesłonić, to przerost formy nad treścią. Zastanów się, co w Adwencie pomoże ci przygotować się na jak najszczersze przyjęcie Go do swego życia. Pomysłów może być wiele, ale aktywność to nie wszystko, bo „nic się nie zmieni, jeśli nic nie zmienisz”. Niech to będzie błogosławiony czas! Szczęść Boże!