Kazanie Księdza Biskupa

Kazanie bpa Grzegorza Kaszaka do pielgrzymów m.in. z Pielgrzymki Zagłębiowskiej i wiernych metropolii częstochowskiej w czasie wieczornej Mszy św. na jasnogórskich wałach, 25 sierpnia 2019 r.