Katecheza IX o pokucie

VIII katecheza o pokucie

VII katecheza o pokucie

Katecheza VI o sakramencie pokuty

Katecheza V o sakramencie pokuty