Katecheza o Eucharystii - cz. 6

Katecheza 10: II wojna światowa

Katecheza 9: Zakony w czasie zaborów

Katecheza  nr 8 - zabory - czas wybijania się na wolność

Katecheza 7 - Polska –„Państwo bez stosów”

Przy IV ołtarzu(J 17,20-26)

Przy III ołtarzu(ŁK 24,13-16.28-35)

Przy II ołtarzu(MK 8,1-9)

Przy I ołtarzu(MT 26.17-19.26-29)