Katecheza III: kim jest człowiek?

Bóg jest Miłością - katecheza druga

Katecheza 1 o św. Janie Pawle II

Katecheza XII - Postawy i gesty…

Katecheza XI – Prosimy…

Katecheza X – Wierzę…

Katecheza o Eucharystii - cz. 9

Katecheza VIII - Słuchaj ludu…

Katecheza VII - Intencje mszalne