Z diecezji sosnowieckiejDiecezja sosnowiecka – jedna z 3 diecezji w metropolii częstochowskiej w Polsce, ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Największe wydarzenie w historii diecezji to wizyta papieża Jana Pawła II 14 czerwca 1999 roku w Sosnowcu. Diec. sosnowiecka graniczy z archidiecezją katowicką, archidiecezją częstochowską i archidiecezją krakowską.


Terytorium: ok. 2000 km²
Liczba ludności zamieszkująca teren diecezji: 668 000
Liczba katolików: 588 900
Liczba parafii: 162
Liczba księży diecezjalnych: 403 i dwóch biskupów
Liczba księży zakonnych: 48
Siostry zakonne: 122

Róże Rodziców

Podyplomowe studia z katechezy

Rekolekcje z seminarium on-line

Zapraszamy na festiwal

Festiwal w sieci

List Biskupa Sosnowieckiego na Rok św. Józefa