Pomyśl o seminarium

3 lipca o godz. 10:00 w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej w Częstochowie (ul. św. Barbary 41) odbędzie się egzamin wstępny dla kandydatów na I rok.

Po właściwym rozeznaniu kandydat musi osobiście skontaktować się z Seminarium i złożyć następujące dokumenty:

- Akt Chrztu i świadectwo Bierzmowania,
- Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- Świadectwo maturalne,
- Świadectwo zdrowia,
- Opinię Księdza Proboszcza,
- Opinię Katechety,
- Podanie o przyjęcie do Seminarium
- Życiorys,
- 5 fotografii.

Kontakt do Seminarium:

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel.: 519 512 821

Rektor Seminarium Sosnowieckiego:
ks. Konrad Kościk