Seminarium czeka...

Termin egzaminów wstępnych dla kandydatów:

12.09 10:00

Pamiętamy w modlitwie!

Decyzja o wstąpieniu do seminarium duchownego winna być poprzedzona dłuższym namysłem, a dokonywać jej trzeba w atmosferze modlitwy. 

Wreszcie trzeba osobiście skontaktować się z Seminarium i złożyć następujące dokumenty: 

Akt Chrztu i świadectwo Bierzmowania,
Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
Świadectwo maturalne,
Świadectwo zdrowia,
Opinię Księdza Proboszcza,
Opinię Katechety,
Podanie o przyjęcie,
Życiorys,
dwie fotografie.

Spotkanie z kandydatami będzie miało miejsce w gmachu Seminarium w Częstochowie, położonym przy ulicy Świętej Barbary 41 12 września (sobota) 2020 roku.

Egzaminy rozpoczynają się o godzinie 10.00.

Telefon kontaktowy: (34) 365 12 15. 

Zob. także...