A może seminarium?

Decyzja o wstąpieniu do seminarium duchownego winna być poprzedzona dłuższym namysłem, a dokonywać jej trzeba w atmosferze modlitwy. Podejmuje się ją tylko w sytuacji wewnętrznej wolności, bez nacisków ze strony innych. To „tak” jest wypowiadane najpierw w głębi serca człowieka powołanego, w bliskim kontakcie z Tym, który każdego zna, przenika i daje niepowtarzalną misję. Dlatego jeśli młody człowiek rozważa wstąpienie do seminarium, powinien w duchu głębokiej wiary modlić się o światło Ducha Świętego, który wskazuje właściwą drogę. Dobrze jest porozmawiać o tym z zaufanym kapłanem, a także przedstawić sprawę swemu spowiednikowi. Podstawą jest zawsze głęboka wiara i zaufanie do Boga, a także gotowość do ofiar i wyrzeczeń, na które każdy człowiek, który chce pełnić wolę Bożą, nie tylko w kapłaństwie, powinien być przygotowany. Powtarzać trzeba za psalmistą: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę (Ps 143, 8). 

Wreszcie trzeba osobiście skontaktować się z Seminarium i złożyć następujące dokumenty: 

Akt Chrztu i świadectwo Bierzmowania,
Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
Świadectwo maturalne,
Świadectwo zdrowia,
 Opinię Księdza Proboszcza,
 Opinię Katechety,
 Podanie o przyjęcie,
Życiorys,
Dwie fotografie.

Seminarium znajduje się w Częstochowie, położonym przy ulicy Świętej Barbary 41.

Telefon kontaktowy:

519 512 821

(34) 365 12 15.