Widok z okna

Takie widoki są czasami z okna plebanii na Juliuszu...

Sarna (Capreolus) – rodzaj ssaka z podrodziny saren (Capreolinae) w obrębie rodziny jeleniowatych (Cervidae). Długość ciała 107–145 cm, długość ogona 1,5–4 cm, wysokość w kłębie 65–94 cm; długość poroża u samców 16–33 cm; masa ciała samic 17–47 kg, samców 20–65 kg. Potocznie dorosły samiec nazywany bywa jelonkiem, a wśród myśliwych pada określenie sarniak.