Modlitwa o pokój!

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Amen

Jan Paweł II

 

Niedzielny suchar

Spotyka się dwóch baców.
- Sąsiedzie, jak tam wasz nowy sołtys?

Więcej…

Kontakt

Pogoda

Rozproszone chmury

23.09°C

Sosnowiec

Rozproszone chmury
Wilgotnosc: 87%
Sroda 19.5°C / 30.71°C SP_WEATHER_SKY_IS_CLEAR
Czwartek 20.45°C / 31.3°C Rozproszone chmury
Piatek 21.44°C / 31.83°C Deszczyk
Sobota 18.59°C / 23.56°C Deszczyk
Niedziela 15.74°C / 21.47°C Deszczyk
Poniedzialek 15.46°C / 20.54°C Deszczyk

Parafia na Facebook'uProfil naszej parafii w portalu społecznościowym znajdziesz tutaj...

Parafialna pielgrzymka na północ Polski...
Poświęcenie pojazdów