Z niedzielnego kazania: 1 Kor 13

Hymn o miłości (List św. Pawła do Koryntian, 13 rozdział)

1 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

2 Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.

3 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

4 Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;

5 nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;

6 nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

7 Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

8 Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.

9 Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.

10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.

11 Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

 

Niedzielny suchar

Kowalski rozmawia z Malinowskim:
- Moja żona postanowiła się odchudzić. Każdą wolną chwilę poświęca na jazdę konną.

Więcej…

Kontakt

Pogoda

Rozproszone chmury

12.4°C

Sosnowiec

Rozproszone chmury
Wilgotnosc: 90%
Poniedzialek 9.55°C / 19.25°C Nieliczne chmury
Wtorek 10.26°C / 23.23°C Pochmurno
Sroda 15.72°C / 23.2°C Deszczyk
Czwartek 12.94°C / 25.3°C Nieliczne chmury
Piatek 15.54°C / 28.13°C SP_WEATHER_SKY_IS_CLEAR
Sobota 16°C / 27.69°C SP_WEATHER_SKY_IS_CLEAR

Na marginesie
Parafialna pielgrzymka na północ Polski...
Poświęcenie pojazdów