Anioł Pański

Modlitwa Anioł Pański (łac. Angelus Domini) to modlitwa maryjna, której przedmiotem jest rozważanie zwiastowania Maryi przez archanioła Gabriela i wcielenia Jezusa Chrystusa.

W zależności od lokalnych zwyczajów odmawiana jest o godz. 6.00, 12.00 (najczęściej) i 18.00 przez cały rok z wyjątkiem okresu wielkanocnego, kiedy to należy odmawiać "Regina Coeli".

W Watykanie niedzielna modlitwa Anioł Pański jest zwyczajowo celebrowana przez papieża i związana jest z krótką katechezą oraz błogosławieństwem.

Zwyczaj odmawiania Anioł Pański istniał już w I połowie XIII wieku, propagowany przez zakon franciszkanów. W 1262 r. generał franciszkanów, św. Bonawentura, nakazał członkom tegoż zakonu praktykę trzech Zdrowaś Maryjo rano i wieczorem. Odmawiali oni tę modlitwę na wieczorny głos dzwonu, którym dawano znak gaszenia ogni we wszystkich obejściach. Tradycja odmawiania tej modlitwy rozpowszechniła się w XVI w. w całym chrześcijaństwie zachodnim. Wówczas Anioł Pański zaczęto odmawiać także rano na cześć Maryi jako "Jutrzenki Porannej". Zwyczaj odmawiania w południe został wprowadzony w 1456 roku przez papieża Kaliksta III w celu uproszenia u Maryi ratunku dla oblężonego przez Turków Belgradu, który był ostatnią naddunajską twierdzą broniącą drogi do serca Europy. Tradycja tej niedzielnej modlitwy papieża trwa do dzisiaj i gromadzi tysiące wiernych.


Wersja polska

V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
R. I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...

V. Oto ja Służebnica Pańska.
 R. Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...

V.A Słowo Ciałem się stało.
 R.I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
 R. abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
 Amen.


Wersja łacińska

V. Angelus Domini nuntiavit Mariæ.
R. Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria...

V. Ecce Ancilla Domini.
 R. Fiat mihi secundum Verbum tuum.
Ave Maria...

V. Et Verbum caro factum est.
 R. Et habitavit in nobis.
Ave Maria...

V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
 R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus: Gratiam tuam quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui Incarnationem cognovimus,per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.
 Amen.
 

 

 

 

 

Kontakt

Niedzielny suchar

Rozmawia dwóch bogatych biznesmenów o tym, co ostatnio kupili żonom na imieniny.

Więcej…

Pogoda

Zamglenie

-2.88°C

Sosnowiec

Zamglenie
Wilgotnosc: 100%
Czwartek 0.18°C / 10.01°C SP_WEATHER_SKY_IS_CLEAR
Piatek 2.67°C / 8.96°C Deszczyk
Sobota 2.75°C / 9°C Pochmurno
Niedziela 1.84°C / 11.46°C Rozproszone chmury
Poniedzialek 2.84°C / 17.06°C SP_WEATHER_SKY_IS_CLEAR
Wtorek 5.1°C / 17.24°C SP_WEATHER_SKY_IS_CLEAR
Twitter
NaMarginesie Oczekuj Pana, bądź mężny, * nabierz odwagi i oczekuj Pana.
4h
NaMarginesie - Ile igieł ma dentysta? - STOMATOLOGICZNE
8h
NaMarginesie Ten czas powinien nauczyć nas pokory, bo uświadamia wszystkim boleśnie jak bardzo jesteśmy delikatni i słabi. Na ło… https://t.co/IhdcCed5IA
10h
Parafialna pielgrzymka na północ Polski...
Poświęcenie pojazdów